Nav
Sogama

A xestión sostible dos residuos na economía circular

Versión para impresiónSend to friendPDF version
Ano: 
2017

“A xestión sostible dos residuos na economía circular”, así reza o título da xornada promovida por Sogama e que o próximo 12 de maio terá lugar na sede da Fundación Barrié de la Maza de A Coruña, contando para isto con relatores de alto nivel que disertarán sobre o papel que os residuos poden desempeñar nun marco de economía circular dada a súa capacidad para converterse en recursos.

Dirixida e moderada polo presidente desta entidade pública, Javier Domínguez Lino, o evento contará coa intervención de representantes da Fundación para a Economía Circular, o Mapama, a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Zabalgarbi, diversos Sistemas Integrados de Xestión e a firma galega Ecocelta.

Inscríbete na xornada

Cumprimenta os seguintes campos cos teus datos para inscribirte nesta xornada

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre protección de datos de carácter persoal (LOPD) a SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE SA informa de que: Os Datos de Carácter Persoal que recolle son obxecto de tratamento automatizado e incorpóranse nos ficheiros correspondentes, debidamente rexistrados na AEPD. Os devanditos datos serán utilizados únicamente para o fin concreto do obxecto da solicitude autorizando a súa cesión a terceiros sempre que sexa necesario para a completa execución de finalidade mencionada. O usuario poderá, en todo momento, exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición. O exercicio destes dereitos pode realizalo o propio usuario mediante comunicación escrita ao seguinte enderezo postal: SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE SA LG MORZÓS, SAN ROMÁN, ENCROBAS, 10 BAIXO CERCEDA, A Coruña. Tamén poden exercitarse estes dereitos nos termos que a normativa aplicable establece e que pode consultar en www.agpd.es.