Nav
Sogama

Medios de comunicación

Microespazos informativos

Tipos: Programas

A través destes espazos radiofónicos, Sogama pretende informar acerca dos aspectos máis importantes a ter en conta polo cidadanía para levar a cabo unha correcta xestión dos residuos urbanos, facen

Ecovoz

Tipos: Programas

É un espazo radiofónico emitido pola cadea Radio Voz para toda Galicia a tr