Nav
Sogama

Profesionais do mesmo campo ou similar

Plataforma Tecnolóxica Galega de Medio Ambiente (ENVITE)

Temas: I+D+i

As Plataformas Tecnolóxicas Galegas son instrumentos específicos consistentes na agrupación d

Visitas ás instalacións

Tipos: Programas

A Sociedade Galega do Medio Ambiente mantén unha política de "portas abertas" a fin de potenciar que os distintos colectivos sociais poidan coñecer de cerca a súa labor e participen activamente nos