Nav
Sogama

Xestionar residuos

Bolsa negra

Das fraccións obtidas logo da recollida selectiva dos residuos urbanos, a “bolsa negra” é a que contén os refugallos que non poden ser reciclados por outras vías e que son susceptibles de seren val

Bolsa amarela

A recollida selectiva da bolsa amarela foi implantada en Galicia logo da entrada en vigor, no 1997, da Lei de Envases e Residuos de Envases, materializándose a través dunha experiencia piloto que s

Programa de compostaxe doméstica

Audiencias: Familias
Tipos: Programas
Ano: 
2014

A compostaxe doméstica non é outra cousa que a reciclaxe en orixe da materia orgánica, converténdoa nun abono natural con excelentes propiedades para o solo e que o propio produtor pode utilizar na

Cartel: