Nav
Sogama

Educación ambiental

Xogo de Secuencias

Xogo de Secuencias (6 a 12 anos): oriéntase aos alumnos de Educación Primaria coa pretensión de que estes logren interiorizar o circuito que os refugallos deben per

Xogo de Asociar

Xogo de Asociar (3 a 6 anos): diríxese aos escolares de Educación Infantil, capacitándoos para que logren identificar os distintos tipos de residuos cos corresponde

Microespazos informativos

Tipos: Programas

A través destes espazos radiofónicos, Sogama pretende informar acerca dos aspectos máis importantes a ter en conta polo cidadanía para levar a cabo unha correcta xestión dos residuos urbanos, facen

Incineración con recuperación de enerxía

A incineración con recuperación de enerxía xa non forma parte do debate político e ecolóxico nos países europeos máis desenvolvidos.

As bolsas de plástico, un serio problema medioambiental

Tipos: Campañas

Os datos dispoñibles na actualidade destacan o consumo exaxerado de bolsas plásticas dun único uso, cunha media de 238 unidades por persoa cada ano, calculando que nin sequera a metade delas volven

Cartel: