Nav
Sogama

I+D+i

Proxecto de investigación de escouras para a súa utilización no eido da construción

Temas: I+D+i
Tipos: Programas

As escouras producidas no leito do forno da Planta Termoeléctrica de Sogama, localizada no Complexo Medioambiental de Cerceda, e onde se leva a cabo a recuperación enerxética da parte non susceptible de reciclaxe dos residuos para transformación en enerxía eléctrica, son obxecto dun proxecto de investigación que estuda e analiza a súa valorización como materiais de construción.

Red-Genera

Audiencias: Investigadores
Temas: I+D+i

Proxecto de cooperación entre as rexións do Norte de Portugal e Galicia, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER, co obxecto de fortalecer a xestión dos residuos industriais a través da redución en orixe, da reutilización de materiais para outros procesos, da reciclaxe, e da valorización material e enerxética.

Plataforma Tecnolóxica Galega de Medio Ambiente (ENVITE)

Temas: I+D+i

As Plataformas Tecnolóxicas Galegas son instrumentos específicos consistentes na agrupación d

Actividade

A xestión e tratamento dos residuos urbanos producidos no territorio galego constitúe a principal actividade de Sogama.