Nav
Sogama

Información

Retribucións persoal art. 53 bis L 16/2010

Xogo de Secuencias

Xogo de Secuencias (6 a 12 anos): oriéntase aos alumnos de Educación Primaria coa pretensión de que estes logren interiorizar o circuito que os refugallos deben per

Xogo de Asociar

Xogo de Asociar (3 a 6 anos): diríxese aos escolares de Educación Infantil, capacitándoos para que logren identificar os distintos tipos de residuos cos corresponde

Estatutos da Compañía Mercantil

SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE S.A.

Artigo 1º. DENOMINACIÓN

Composición do Consello de Administración

1. INTEGRANTES DO ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN:

O Consello de Administración está composto por:

PRESIDENTE DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

Ofertas de emprego

Nestes momentos non hai aberta ningunha oferta de emprego.

Incineración con recuperación de enerxía

A incineración con recuperación de enerxía xa non forma parte do debate político e ecolóxico nos países europeos máis desenvolvidos.

Tratamento de efluentes

As augas residuais producidas nas instalacións almacénanse en balsas de gran capacidade.