Nav
Sogama

Emisións atmosféricas

Versión para impresiónPDF version


Media primeiro semestre 2017 de Emisións Planta Termoeléctrica do Complexo Medioambiental de Sogama en Cerceda:

Emisións
Unidades Límite legal Media 1º Semestre 2017
Partículas mg/Nm3 10 2,0
NOx mg/Nm3 200 68,4
SO2 mg/Nm3 50 2,3
CO mg/Nm3 50 6,2
COT mg C/Nm3 10 1,3
Dioxinas e furanos ng ITEQ/Nm3 0,100 0,020
HCl mg/Nm3 10 2,0
HF mg/Nm3 1 0,19
Cd+Tl mg/Nm3 0,050 0,004
Hg mg/Nm3 0,050 0,0005