Nav
Sogama

Perfil do Contratante

Audiencias: Empresas

Instrucións internas de contratación

Estado Título Pregos
Aberto

Venda do aceiro residual procedente dos residuos urbanos procesados na PRTE do complexo medioambiental de Cerceda (NC0011/2017)

Aberto

Venda de chatarra existente no interior do complexo medioambiental de Cerceda (NC0010/2017)

Acta sobre A

Acta sobre B

Aberto

Servizo de limpeza de oficinas, vestiarios e outras dependencias do complexo medioambiental de Cerceda (NC0009/2017)

Aberto

Servizo de prevención alleo de riscos laborais nas especialidades de seguridade no traballo, hixiene industrial, ergonomía e psicosocioloxía aplicada (NC0008/2017)

Pechado

Mantemento das microplantas de Sogama (NC0007/2017)

Resolución da adxudicación

Pechado

Venda do aceiro procedente dos RU procesados na PRTE do complexo medioambiental de Cerceda (NC0006/2017)

Acta constitución mesa

Acta sobre B

Acta proposta de adxudicación

Resolución da adxudicación

Pechado

Venda do aluminio procedente dos RU procesados na PRTE do complexo medioambiental de Cerceda (NC0005/2017)

Acta constitución mesa

Acta sobre B

Acta proposta de adxudicación

Resolución da adxudicación

Pechado

Obra de conversión da microplanta de transferencia de residuos urbanos de Becerreá en planta de transferencia (NC0004/2017)

Pechado

Servizo de seguridade, mantemento do sistema de control de accesos, CCTV e intrusión do complexo medioambiental de Cerceda e do vertedoiro de Areosa (NC0001/2017)

Pechado

Venda do aceiro residual procedente dos RU procesados na PRTE do complexo medioambiental de Cerceda (NC0003/2017)

Acta apertura sobre A

Acta apertura sobre B

Acta proposta de adxudicación

Resolución da adxudicación