O Máster en Enxeñaría Ambiental da USC revalida a súa primeira posición no Top-5 do ránking publicado polo diario El Mundo

Versión para impresiónSend to friendPDF version
19.06.2017

•Coordinado polo Subdirector da Escola Técnica Superior de Enxeñaría, Francisco Omil, foi examinado, xunto con outros 249 másters, a través de 25 criterios vinculados, entre outros aspectos, ao prestixio dos docentes, á atención titorial, ás instalacións e ás prácticas en empresas.

•Na avaliación do conxunto dos másters participaron 750 colaboradores, entre expertos, profesores, alumnos, exalumnos e empresas.

•O cometido do Máster da USC, enmarcado dentro do Espazo Europeo de Educación Superior como de perfil profesional, é formar aos alumnos no ámbito da sostibilidade no seu conxunto, prestando especial atención á prevención de danos ambientais.

Cerceda, a 19 de xuño de 2017.- O Máster en Enxeñaría Ambiental da Universidade de Santiago de Compostela, que coordina o Subdirector da Escola Técnica Superior de Enxeñaría, Francisco Omil, revalida a súa primeira posición, tras tres anos consecutivos, no Top- 5 do Ránking 250 Másters publicado polo diario El Mundo. Un merecido primeiro posto avalado, entre outros aspectos, polo alto nivel docente e a gran calidade das instalacións a escala industrial que a institución pon a disposición do alumnado.

O máster foi examinado con lupa no marco dun total de 25 criterios nos que se avaliaron, entre outros aspectos, a demanda e entidades colaboradoras; os recursos humanos asignados, incluíndo, non só o prestixio do profesorado, senón tamén a innovación, a metodoloxía e a atención titorial mediante actividades de orientación personalizadas dirixidas a prestar apoio e asesoramento aos estudantes; o plan de estudos, atendendo ao programa académico e á posibilidade de facer prácticas en empresas; os resultados, tanto desde a dimensión da inserción laboral como da taxa de éxito; e os medios materiais postos a disposición dos usuarios, podendo destacar o emprego das novas tecnoloxías, así como o acceso a laboratorios e espazos especializados.

Na avaliación dos 250 másters participaron 750 colaboradores, entre expertos, profesores, alumnos, exalumnos e empresas.

FORMACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL

A misión do Máster da USC, enmarcado dentro do Espazo Europeo de Educación Superior como de perfil profesional, é formar aos alumnos na prevención de danos ambientais, na protección da contorna e na calidade ambiental en materias como a auga, o solo, os residuos e o aire. Con isto logran adquirir múltiples competencias na área da sostibilidade e a xestión eficiente dos recursos e a enerxía, permitíndolles desempeñar postos de diversa índole asociados tanto á investigación como á administración ou ao sector privado.

As prácticas externas constitúen un activo importante pola oportunidade que ofrecen para o deseño ecolóxico de procesos e produtos, a planificación de sistemas naturais e a xestión de tecnoloxías limpas.

Ademais de todo isto, contémplase igualmente un traballo de fin de máster no que o alumnado aplicará os coñecementos adquiridos a unha problemática de enxeñaría ambiental como exemplo dunha actividade profesional, científica, técnica ou de xestión.

Saúdos, Departamento de Comunicación