Revertia recibe o Premio RSE Galicia da Xunta na categoría medioambiental

Versión para impresiónPDF version
17.07.2017

•O galardón pon de relevo as boas prácticas na xestión sostible dos residuos, toda vez que a firma prima a reutilización dos materiais.

•Non en van, Revertia tense erixido nun dos referentes de empresa acreditados na nova Plataforma Europea de Economía Circular, dada a súa decidida aposta pola incorporación dos materiais ao ciclo produtivo, convertendo os residuos en recursos.

•As súas sedes en Vigo e Madrid permítenlle dar unha ampla cobertura ao territorio español, contando, para o desenvolvemento da súa actividade, cun equipo profesional multidisciplinar e altamente especializado.

*Pero, máis aló da súa dimensión ambiental, Revertia ten unha clara vocación social, xa que fomenta a responsabilidade social dos seus clientes ao propoñer que os equipos informáticos reutilizados se destinen a proxectos sociais.

Cerceda, a 17 de xullo de 2017.- A firma de xestión ambiental Revertia, especializada nos procesos de reutilización de aparellos eléctricos e electrónicos, foi recoñecida pola Xunta nos Premios RSE Galicia. O galardón, outorgado no ámbito ambiental e dentro da categoría de pequena empresa, pretende enxalzar as boas prácticas na xestión sostible dos residuos.

Dado que, na estratexia xerárquica de xestión de residuos recollida na normativa vixente, a reutilización debe primar sobre a reciclaxe, quíxose poñer en valor o esforzo desta entidade en prolongar a vida útil dos equipos, en clara sintonía cos preceptos da economía circular.

Neste sentido, a filosofía de Revertia é que os bens se volvan a usar e, xa que logo, se recuperen, e, de non poder seguir este camiño por diversas circunstancias, que se desmantelen e se reciclen a fin de pechar o círculo de aproveitamento dos mesmos.

As súas sedes en Vigo e Madrid permítenlle unha ampla cobertura en Galicia e resto do Estado, coa particularidade de que a compañía conta, por unha banda, cun equipo profesional multidisciplinar con dilatada experiencia en xestión de residuos, lexislación ambiental e políticas de responsabilidade social corporativa, e, por outro, con ampla bagaxe técnica en reutilización de compoñentes tecnolóxicos de ordenadores e outros elementos informáticos auxiliares, poñendo en valor o aparentemente inservible ao darlle unha nova utilidade.
RSC, NA CÚSPIDE

Ademais de todo isto, a empresa ten unha clara vertente social ao fomentar a responsabilidade social dos seus clientes e propoñer que unha parte dos equipos que se poidan recuperar se destinen a proxectos sociais no seu nome.

Neste escenario, Revertia aspira a converterse en referente de mercado na reutilización de RAEE, contribuíndo á sostibilidade no seu conxunto, é dicir, á protección do medio ambiente mediante o cumprimento da normativa vixente na materia, ao crecemento económico e á cohesión social.

Pola súa banda, cabe sinalar que Revertia eríxese nun dos referentes de empresa acreditados na nova Plataforma Europea de Economía Circular dada a súa decidida aposta pola reutilización e a incorporación dos materiais ao ciclo produtivo.

Entre os cometidos desta plataforma está precisamente mostrar negocios europeos activamente comprometidos coa economía circular, avanzando desta forma cara a un novo modelo de desenvolvemento que supere o modo de vida lineal, caracterizado polas malas prácticas de extraer-producir-usar e tirar

Saúdos, Departamento de Comunicación