Mos e Ponte Caldelas aúnan esforzos en aras dun maior reciclado