Nav
Sogama

Microespazos informativos

Versión para impresiónPDF version
Tipos: Programas

A través destes espazos radiofónicos, Sogama pretende informar acerca dos aspectos máis importantes a ter en conta polo cidadanía para levar a cabo unha correcta xestión dos residuos urbanos, facendo fincapé no problema que na actualidade representa a súa elevada produción, así como a necesidade de aplicar o principio das tres erres (Redución, Reutilización e Reciclaxe), insistindo ao mesmo tempo na filosofía e actividade industrial desta Sociedade pública e os pormenores do plan galego de xestión de residuos urbanos 2010-2020.

Programas

/sites/default/files/grabacionprograma/2011/10/3330_micro-n-6-plan-galego-de-xestion-de-residuos-urbanos-2010-2020.mp3
Entre os obxectivos deste plan figura a redución da produción de refugallos, o incremento da reutilización e a reciclaxe, e a minimización do vertido final
Sogama
O cometido esencial de Sogama é o de contribuír á xestión sostible dos residuos urbanos, reciclando a parte susceptible de ser reciclada e transformando o resto en enerxía eléctrica
Sogama
Cómo clasificar axeitadamente os residuos en orixe para que estes sexan reciclados
Sogama
Boas prácticas para minimizar a produción de residuos urbanos
Sogama
Cómo poñer en práctica a estratexia das tres erres
Sogama
Por qué os residuos urbanos constitúen na actualidade unha das principais ameazas ambientais
Sogama